Mot högre höjder

Molnbolaget är ett högspecialiserat IT-bolag med expertkunskaper inom området molnlösningar med en bred inriktning på Azure, Office 365, Amazon Web Services (AWS) och Google Cloud.

Med stor säkerhet, flexibilitet, skalbarhet och kostnadseffektivitet använder vi molnets plattform för att bygga din IT-leverans.

Med andra ord, vi hjälper dig att nå högre höjder.

Molnbolagets 3-stegsraket

Vi hjälper dig med analys, strategi, övergång och förvaltning för att maximera effekten av vad molnet har att erbjuda.

Cloud Advisor

Det första steget är att hitta rätt molnlösning för just er organisation.

Cloud Consulting

I nästa steg på resan påbörjar vi migrering och löser tekniska utmaningar.

Managed Cloud

Självklart tar vi ansvar för det vi levererar till våra kunder även efter avslutat projekt.

 • Support & förvaltning
 • Säkerhet
 • Datalagring
 • SLA
 • Hybrid
 • Certifierad personal
 • Utbildning
 • Migrering
 • Molntjänster
 • Licenser
 • Molnstrategi
 • Kostnadsanalyser