Hantera din Hybrida miljö med Azure ARC

De företag som lever i en hybrid eller multi cloud miljö ser ofta utmaningar med att få ihop helheten kring bland annat governance, säkerhet och hantering av de olika miljöerna. En mängd olika öar av leveranser och teknologier ska ibland interagera med varandra och ibland separeras från varandra. Ett IT landskap i kontinuerlig förändring som ska hanteras på ett säkert och kostnadseffektivt sätt samtidigt som ett agilt molnlandskap ska interagera med traditionella Management verktyg och processer .

Hur ska man få ihop allt och hur kan man hantera sin hybrida miljö på bästa sätt?

 

Utmaningarna i den hybrida världen kan vara många. Inte alltför sällan hanteras molnplattformarna genom cloud native verktyg och on-prem tjänsterna via traditionella verktyg för tex patchning, övervakning och loggning. Detta innebär en hel del utmaningar för organisationerna som ska hantera flera olika världar, teknologier och processer och samtidigt försöka få kontroll på allting. Hybrida molnmiljöer innehåller också en komplex blandning av policies, behörigheter och gränser som måste hanteras konsekvent över både publika och privata moln. Att få en enkel överblick av hela IT miljön och kunna styra allting från ett ställe är i många fall önskvärt.

Det finns idag en uppsjö av verktyg som kopplar ihop olika moln för att skapa ett ”single pane of glass” över hela miljön. Dessa verktyg är i många fall väldigt bra men bygger också ett extra funktionslager som kostar pengar i både förvaltning och licenser.

För de organisationer som idag använder Azure eller är på väg att etablera sina tjänster där så har Microsoft en funktion för central hantering av hybrida och multi-cloud resurser, Azure ARC.

Azure Arc erbjuder ett centraliserat, enhetligt sätt att hantera hela din miljö genom att koppla ihop dina befintliga icke-Azure och/eller lokala resurser i Azure Resource Manager. Detta omfattar både virtuella och fysiska Windows och Linux servrar. Virtualiseringsplattformar som Azure stack HCI och VMware vSphere, Kuberneteskluster samt databaser.

Genom att etablera Azure ARC på tex lokala servrar får man samma hantering av on-prem tjänster eller 3:e parts molnservrar som i Azure.

När en hybrid server är kopplad till Azure blir den behandlad som en vanlig resurs i Azure. Detta gör det möjligt att tagga och inventera dina resurser, göra dem sökbara och etablera ett gränssnitt för alla resurser.

Hybrida servrar kan hanteras på samma sätt som i Azure via Azure policy. Få ut rapporter och status på Compliance och din Security Baseline för att snabbt och enkelt identifiera resurser som inte uppfyller säkerhetskraven samt säkerställa prioriterade åtgärder.

Funktionen inkluderar säker åtkomst till resurserna genom Azure RBAC (Role Based Access Control) och via Azure automation och Update Management kan tex patchning av on-prem eller andra 3:e parts molnservrar automatiseras och på så sätt få full kontroll över din miljö med minimalt manuellt arbete.

Om man nyttjar Defender för Cloud, Log analytics och SIEM-tjänsten Sentinel så kan din hybrida miljö säkerhetsövervakas och skyddas genom ett gränssnitt.

En klar fördel för många organisationer är att andra on-prem verktyg som idag används för din traditionella IT drift kan minimeras eller kanske till och med elimineras.

Om resan går mot molnet men det tar tid, till exempel pga komplexa applikationsmigreringar, compliance krav för vissa system etc så är Azure Arc en enkel och smart funktion i molnstrategin för att minska komplexiteten mellan de olika molnen.

Arc stödjer inte allt än, men det gör inte heller andra hybrida verktyg. Utvecklingen av nya funktioner från Microsoft går snabbt och fler och fler tjänster och funktioner stöds utanför Azure. Om det finns krav på att visst data ligger kvar på svensk mark så kan Arc vara ett alternativ för att skapa en kontrollerad och automatiserad hybrid cloud miljö där hanteringen sker centralt i en cloud native miljö.

Några av de viktigaste scenarierna som Azure Arc stöder är:

Vilka utmaningar har du i din hybrida miljö?

Har du frågor och funderingar hur Arc kan hjälpa din organisation? Tveka inte att kontakta oss så kan vi berätta mer.

Mer nyheter och kunskap