Molntjänster som får dig att flyga

Molntjänster - Molnbolaget

Molnbolaget är experter inom molntjänster. Vi skapar, utvecklar och förvaltar smarta, kostnadseffektiva och säkra IT-lösningar i de ledande molnplattformarna för företag och offentliga verksamheter i Sverige och i norra Europa.

"Ett attraktivt helhetserbjudande"

Sedan 2021 är vi en del av Omegapoint som erbjuder säker digitalisering och cybersäkerhet. I koncernen ingår även Integrationsbolaget, med specialistkompetens inom systemintegration.
Tillsammans skapar vi ett unikt och attraktivt helhetserbjudande för framtidens IT.

Molntjänster - Erbjudande

Vårt erbjudande är baserat på:

  • Erfarenhet som skapar effektivitet med din och vår egen tid.
  • Återanvändning av delar som är allmängiltiga oavsett bransch och storlek.
  • Väl inarbetade processer som ger en kvalitetssäkrad metodik och möter dina behov.
  • Ett självgående arbetssätt och workshoptänk som kräver minimalt av din verksamhet i tid och resurser.
  • Vår expertis inom molntjänster som borgar för att vi är uppdaterade på rådande arkitekturella mönster, metodik och teknik.
  • Paketerade och prissatta tjänster, för att du som kund lättare ska förstå innehållet i och värdet av dem.

Vårt erbjudande

Cloud advisory

Vi skapar en hållbar och flexibel molnstrategi- och arkitektur, anpassad till ditt företags verksamhet och affär samt förändringar i omvärlden.

Läs mer om Cloud advisory >

Cloud implementation

Inom Cloud implementation ser vi till att alla förutsättningar finns och gör det möjligt att förflytta företagets IT till molnet, med stöd i projekt och dagliga utmaningar.

Läs mer om Cloud implementation >

Cloud life cycle management

Genom att ta över det operationella ansvaret för molntjänsterna ser vi till att du som kund får färdiga processer och kan frigöra resurser och kompetenser för annat.

Läs mer om Cloud life cycle management >

Intressant för ditt företag?

Vi hjälper dig och ditt företag till en säker, hållbar, trygg och kostnadseffektiv framtid i molnet. Kontakta oss så berättar vi mer.