Cloud advisory

cloud advisory

”Hållbar och flexibel molnstrategi och -arkitektur”

Med kunskap om kunden, rätt teknik och smart planering kan vi skapa en hållbar och flexibel molnstrategi- och arkitektur som kan anpassas till verksamhet och affär samt förändringar i omvärlden. Vi kallar det Cloud advisory.
Vi tar fram en strategisk plan och styrande dokument med tydliga riktlinjer för hur du ska förhålla dig till bestämmelser i exempelvis Azure, Microsoft 365 och AWS – både internt och externt. Som kund slipper du internpolitik, revirfokus och spekulationer.
Vi är även rådgivare och stöd i arbetet med att skapa en handlingsplan för att klara givna regler över tid, hantera kostnader och följa upp molntjänsterna.

cloud advisory

Inom Cloud advisory erbjuder vi tjänsterna:

 • Cloud strategy - Vi skapar en hållbar molnstrategi med rätt teknik och plan för skalning i förhållande till verksamhet och affär.
 • Cloud governance - Vi stöttar i att sätta upp en realistisk roadmap för att uppnå givna bestämmelser över tid.
 • Cloud optimization - Vi skapar ett förslag på tydligare kostnadshantering och uppföljning kring företagets molntjänster, som du själv kan implementera om så önskas.
 • Cloud protection - Vi skapar ett hållbart säkerhetstänk inom företagets primära molnplattform, med hjälp av rätt teknik och med att ta fram en plan att förhålla sig till.

Intressant för ditt företag?

Vi hjälper dig och ditt företag till en säker, hållbar, trygg och kostnadseffektiv framtid i molnet. Kontakta oss så berättar vi mer.

  Vårt erbjudande

  Vårt helhetserbjudande står stadigt på tre starka ben.

  Cloud advisory

  Vi skapar en hållbar och flexibel molnstrategi- och arkitektur, anpassad till ditt företags verksamhet och affär samt förändringar i omvärlden.

  Läs mer om Cloud advisory >

  Cloud implementation

  Inom Cloud implementation ser vi till att alla förutsättningar finns och gör det möjligt att förflytta företagets IT till molnet, med stöd i projekt och dagliga utmaningar.

  Läs mer om Cloud implementation >

  Cloud life cycle management

  Genom att ta över det operationella ansvaret för molntjänsterna ser vi till att du som kund får färdiga processer och kan frigöra resurser och kompetenser för annat.

  Läs mer om Cloud life cycle management >