Hur tar vi oss till molnet?

När ett företag har bestämt sig för att lämna marken och bege sig till molnet så blir oftast det här den första frågan som dyker upp. Det är den här frågan och svaret på densamma som definierar hur bra resan kommer att gå.

 

Hur börjar man?

Det här är den första delen av flera där vi förklarar hur resan till molnet börjar och hur vi implementerar ett Cloud Adoption Framework (CAF).

 

Hur, vad och varför ett Cloud Adoption Framework?

Cloud Adoption Framework är ett ramverk som hjälper oss att skapa och implementera affärs- och teknikstrategier för molnet och dess tjänster. Den innehåller metodiker, dokumentation och verktyg. Arkitekter, tekniker, utvecklare och beslutsfattare använder den här informationen för att uppnå sina mål för och med molnet.

Genom att använda Cloud Adoption Framework kan organisationer bättre anpassa sina affärsstrategier och tekniska strategier för att säkerställa framgång.

Strategi

Målet är att skapa en molnstrategi där vi bland annat går igenom och definierar följande punkter:

 

Planera

Målet är att dyka djupare i vår plan kring landing zones och vårt business case för att förstå vad det är vi har att jobba med samt vad som måste hanteras nu och framöver:

 

Redo

Gå igenom vad som behöver komma på plats för att vi ska kunna få en landing zone-arkitektur på plats och vilka delar som måste hanteras, vi börjar smått och utvidgar det om vi anser att det behövs längst resans gång men med start i detta:

 

Implementera

Här kommer vi att dels påbörja etablering av vår övergripande arkitektur för landig zones samt påbörja migrering av den eller dom tjänsterna som vi har beslutat om i tidigare steg:

 

Kontinuerligt arbete efter implementationen

Ramverket är levande och kräver underhåll och förbättring för att kunna möta verksamheten och branschernas krav. Best practices och metodik ändras hela tiden och bör efterlevas.

Styrning

Styrningen finns där för att bibehålla och kontinuerligt förbättra det implementerade ramverket.

 

Hantering

När man sedan har en miljö i produktion så måste den underhållas och förändras utifrån dom incidenter och/eller ändringar som inträffar.

Mer nyheter och kunskap