Intune-Automatisk Enrollment

Många sitter i en hybrid med SCCM och Intune, ett problem man kommer stöta på då är att det inte finns ett sätt att automatiskt lägga på en enrollmentprofile på alla telefoner som kommer in via en DEP-sync.

Lösningen på detta är snabb och enkel med lite knåpade i powershell.

Man behöver i stort sett bara två bitar av information för att få nedan script att fungera.

Först behöver man ta reda på vilken server som faktiskt är servern som SCCM är installerad på då vi kommer måste ta info från den serverns WMI för att få ut serienumren på de telefoner som ännu inte har en enrollmentprofil.

Det andra som behövs är ”Site-namnet” jag tog ut detta genom powershell med denna one-liner:

Get-WmiObject -namespace ”root\sms” -class ”__Namespace” -computername “Skriv SCCM server här” | Select Name

 

Om man är inloggad på SCCM servern räcker det med att klistra in denna:

 

Get-WmiObject -namespace ”root\sms” -class ”__Namespace” | Select Name

 

Byt ut informationen i variablerna och sen är det klart att använda.

 

$SCCMServer = ”Skriv in din SCCM-server här”

$SiteID = ”Skriv in Site här”

 

$EnrollmentProfil = Get-WmiObject -Namespace ”root\sms\$SiteID” -Class SMS_MDMCorpEnrollmentProfiles -ComputerName $SCCMServer

$ProfilID = $EnrollmentProfil.ProfileID

 

$Mobilenheter = Get-WmiObject -Namespace ”root\sms\site_$SiteID” -Query ”select * from sms_mdmcorpowneddevices where (requestenrollmentprofileid is null or requestenrollmentprofileid <> ’$ProfilID’) and (DeviceType = ’8’)” -ComputerName $SCCMServer

 

If ($Mobilenheter.Count > 0)

{

foreach ($md in $Mobilenheter)

{

    $md.SerialNumber

    ([wmiclass]”root/SMS/site_$($SiteID):SMS_MDMCorpOwnedDevices”).UpdateProfileIdForDevices($ProfilID,$Md.SerialNumber)

}

}

En kommentar på “Intune-Automatisk Enrollment

  1. Mikael on

    Detta är något vi behöver. Får dock ett felmeddelande:
    Cannot convert value ”root/SMS/site_[SITE]:SMS_MDMCorpOwnedDevices” to type ”System.Management.ManagementClass”. Error: ”Invalid namespace ”

    [SITE] är utbytt mot vårt riktiga sitenamn

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *