Epiroc tar hjälp av Molnbolaget för molnbaserade tjänster

I början av 2017 beslutades att Atlas Copco skulle delas i två bolag. För ungefär två år sedan skedde delningen och Epiroc tog form som eget bolag. Epiroc verkar primärt inom gruvindustrin, har 14 000 anställda över hela världen och är i sin tur indelat i olika divisioner. Funktionen Epiroc IT ansvarar övergripande för hela företagets IT-verksamhet.

Sedan starten har Epiroc använt molntjänster baserade på Microsofts produkter. Mail och kalender etablerades först, men på det följer nu ytterligare ett antal molnbaserade tjänster som kräver både djup teknisk kunskap och förståelse för verksamheten. Johan Wreth arbetar sedan starten för två år sedan som Application Manager IT. Han berättar att Molnbolaget har blivit en viktig samarbetspartner i arbetet med att övergå till molnbaserade tjänster.

Införandet av dessa tjänster kräver både avancerad teknisk kunskap och även erfarenhet av integration med andra system där det behövs hög kompetens inom specifika områden. Inom några av dessa har Epiroc tagit hjälp av Molnbolaget och de har gjort ett mycket bra jobb. 

Johan Wreth, Application Manager IT

Molnbolaget gör en 3-stegsraket för Epiroc

I dagsläget har Molnbolaget totalt två heltidstjänster fördelade på tre personer hos Epiroc för att arbeta med Microsofts Office 365 molntjänster. Målet är att tillsammans sätta upp O365 för Epiroc samt att blicka framåt och vidareutveckla molntjänsterna.

Man kan säga att det idag är ungefär hälften nyutveckling och hälften förvaltning av det vi redan skapat. En av Molnbolagets representanter hos oss har även en mer visionär roll, så kallad ”Social collaboration”. Han tittar på hur man kan använda de olika tjänsterna för att jobba mer effektivt och underlätta det dagliga arbetet.

Även om det mesta av Molnbolagets arbete hos Epiroc haft att göra med delningen av bolagen och uppstarten som eget bolag kan man se det som ett arbete i tre steg. Steg ett var delningen, steg två handlar om förvaltning och steg tre har blivit en mix av förvaltning och utveckling. Johan Wreth upplever att Molnbolaget är lyhörda och förstående, lätta att samarbeta med och att de alltid ger det där lilla extra. 

De sticker verkligen ut. Förutom sin kompetens så har de en väldigt bra förståelse för kundnyttan, affärsnyttan med saker. De vill vara proaktiva och ligga steget före. De är dessutom trevliga att ha att göra med.

Fakta om Epiroc

I början av 2017 så beslutades att Atlas Copco med ca 45 000 anställda skulle delas upp i två bolag, Atlas Copco respektive Epiroc. Epiroc skulle förberedas för att bli ett fristående bolag i gruvbranschen med ca 14 000 anställda och en omsättning på ca 30 miljarder SEK per år. Epiroc AB börsnoterades som ett fristående bolag i Sverige i juni 2018.