Molnbolagets coachprogram säkerställer att medarbetarna utvecklas och mår bra

På Molnbolaget vill man att medarbetarna ska må och fungera optimalt – både på arbetet och utanför. För att säkerställa att man verkligen lever som man lär har Molnbolaget under våren 2021 introducerat ett coachprogram som en del av bolagets kompetensutveckling.   

Molnbolagets ståndpunkt är att om medarbetarna mår bra och har balans i hela livet så presterar och mår de även bra på jobbet. Coachprogrammet startade under våren 2020 och tre huvudsakliga mål sattes upp. Coaching skall stödja varje medarbetare i att må och fungera optimalt, stötta medarbetarna i att utveckla sig själva samt över tid bidra till att öka bolagets gemensamma framgång.

Coachprogrammets upplägg

Programmet består av flera delar där alla medarbetare erbjuds ett startpaket om fem individuella coachsamtal som pågår under en längre tid. Medarbetaren väljer själv vilket område som denne önskar jobba med för att vidareutvecklas. Upplägget i den individuella coachingen skräddarsys därefter för varje medarbetares mål och möjligheter.   

Efter fem coachsamtal har medarbetarna tydliga mål, handlingsplaner och resurser att själva fortsätta sin utvecklingsresa. Det viktiga är inte målen i sig utan den medvetenhet som växer fram under processen som innebär att medarbetaren tar ett större ansvar för sin egen utveckling. Efter genomgånget program erbjuds medarbetarna coachande samtal 2 gånger/år eller vid behov.  

Resultat

Då balans i livet har varit en viktig parameter har mätningen gjorts på livshjulet dvs livets 8 olika områden. Mätningen genomfördes via en självskattning av hur nöjd medarbetaren var inom respektive område på en skala 1-10 i samband med det första coachsamtalet och under det sista samtalet. Samtalen har skett främst via MS Teams.

Värde för Molnbolaget

I Molnbolagets program finns inga krav på att coachingen ska handla om utveckling på arbetet och även om många valt att arbeta med andra områden såsom hälsa och personlig utveckling så visar resultatet att man ändå är lite mer nöjd med sitt arbete. Oavsett vilket område och vilka mål man arbetar med så är detta vanligt. När man gör jobbet och tar reda på vad man vill och behöver och därefter börjar agera så blir man mer nöjd med andra delar av sitt liv. Ur Molnbolagets perspektiv har coachingen bland annat bidragit till att flertalet nya certifikat har tagits eller kommer att tas under hösten.

Molnbolagets medarbetare, har precis som många andra, påverkats hårt av COVID-19 pandemin. Hemarbete och isolering har påverkat många medarbetare både fysiskt och psykiskt där coachprogrammet till viss del varit en viktig del i att förbygga både stress och psykisk och fysisk ohälsa.

Citat från några av deltagarna

”Jag är mest stolt över hur snabbt saker lossnade och hur lätt det gått när jag väl insåg att jag inte strävar efter någon annans mål, utan mina egna”.

”Det som förändrats mest hos mig är att jag tar tid för att varva ned och även för att planera bättre. Att jag har lyckats ändra mitt beteende och att jag fått ett nytt perspektiv på hur man bemöter dagen”.

Om vår coach

”Jag som har förmånen att jobba med Molnbolaget heter Anna Hallberg. Jag är certifierad Coach (ICC nivå 1), Certifierad NLP practitioner ICNLP-P och har även genomgått utbildningen till Certifierad teamcoach (ICC nivå 2). Jag har min bakgrund från marknad och kommunikation, varav över 15 år från IT-branschen. Idag arbetar jag som Kommunikationschef på Textilia där jag delvis arbetar som företagscoach både inom och utanför bolaget.”

Mer nyheter och kunskap