Molnbolaget – ditt förstahandsval

Molnbolaget är ett högspecialiserat IT-bolag inom molntjänster och dess plattformar. Våra fokusområden är Azure, Microsoft 365, Google Cloud och Amazon Web Services. Vi är helt enkelt den oberoende parten gällande tjänster och plattformar i molnet. I kombination med vår expertkunskap och de möjligheter som finns i dessa plattformar kan vi bygga och förvalta delar av eller hela IT-leveransen till kund.

Kunder ska uppleva att Molnbolaget är det naturliga förstahandsvalet för tjänster, förvaltning och support i molnet. Sedan starten 2016 är vi verksamma i Norden och har vårt huvudkontor i Örebro. Här finns även vårt systerbolag Integrationsbolaget som är ett högspecialiserat konsultföretag med expertkunskaper inom systemintegration baserat på ledande teknologier i molnet och on-premise.

Sedan juli 2021 är Molnbolaget och Integrationsbolaget en del av Omegapoint, ett ledande svenskt konsultbolag inom cybersäkerhet och säker digitalisering. Omegapoint är drygt 400 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå, Uppsala och Örebro. Omegapoint bildades 2001 och är delvis medarbetarägt.