Ta kontroll över din IoT-miljö

Att digitaliseringen börjar ta över världen omkring oss är ett faktum. En av de stora bidragande faktorerna är Internet of Things (IoT) som börjar bli alltmer industrialiserat.

Många företag har börjat implementera IoT-lösningar genom att samla in data från den fysiska världen för att ge insikter till verksamhetsprocesser, kostnader, miljöavtryck etc.

En viktig egenskap som skiljer IoT från traditionella IT-lösningar är just samspelet mellan den fysiska och den digitala världen. Det kan snabbt bli ett spindelnät av enheter och moduler som kan introducera en känsla av förlorad kontroll.

Låt oss utforska möjligheterna med IoT i molnet.

Hur ser ett vanligt IoT-fall ut?

I grunden går IoT ut på att samla in telemetri från ”ting”. Varje ting kan beskrivas som en insamlingspunkt i den fysiska världen som kontinuerligt rapporterar s.k. telemetri. Hur den telemetrin ser ut beror helt på mätinstrumentet och användningsområde men målet är att tillräckligt mycket data ska kunna samlas in för att det ska kunna användas för bearbetning och analys.

Insamlingen brukar ske på IoT-Edge som t.ex. varuhus, fartyg eller fabriker. Analysen sker via en central insamlingspunkt där det finns möjligheter för lagring, processorkraft och specialiserade tjänster som omvandlar data till något som kan bidra med värde till verksamheten. Referensarkitekturer som tex lambda-arkitektur hjälper verksamheten att nyttja så mycket som möjligt utav sitt data, både på kort och lång sikt.

Här nedan ser vi ett övergripande exempel på hur insamlingsvärden tar olika vägar för att ge insikt och handlingsmöjlighet utifrån värde och syfte på datat.

Internet of Things (IoT)Datastyrning

Att kunna samla in tillräckligt mycket data för att få en värdefull bearbetning grundar sig oftast inte i att ett ting skickar mycket telemetri, utan istället handlar det om hur många ting som skickar data i kombination med vilken typ av telemetri. Man behöver tänka på vilka källor och destinationer man har men också hur man säkerställer kvalité på den data som samlas in i realtid.

Kvalité går att definiera på ett sådant sätt att man använder så pricksäkert data som möjligt för det ändamålet man vill använda det till. En felaktig hantering kan resultera i ökade kostnader och försämrad bearbetning. Ett exempel skulle kunna vara att AI-upplärning kräver omvandling av ett fält i datasetet till numeriska värden, om ens enheter då även samlar in information som inte hjälper modellen skulle det kunna betraktas som “oljud” till upplärningen och det vore därför bäst att filtrera bort de specifika fälten mellan strömmarna.

Pricksäkerheten av data har olika utseenden då behovet av data i samband med dess ändamål kan skilja sig åt emellan insamling, lagring och bearbetning.

Här nedan ser vi hur en Azure-IoT lösning kan styra data till olika slutdestinationer. Exemplet visar hur en flotta av smarta bilar (ting) samlar in telemetri till IoT-Edge som i sin tur transporterar information vidare till Azure IoT-Hub där rutter har skapats för olika ändamål.

Datastyrning


Agila verksamheter

Allt som oftast har verksamheter miljöer som är snabbt förändringsbenägna och som därför kräver agila arbetsmetoder. I dessa fall vill man troligtvis integrera projektplanering, versionshantering och CI/CD-pipelines tillsammans med sin IoT-lösningen. Då IoT-Hub är en tjänst som faller under Azures domän kan vi enkelt integrera valfria verktyg för en agil hantering, förslagsvis Azure DevOps. Från Azure IoT-Hub kan vi bestämma hur en uppsättning i IoT-Edge ska se ut och bygga kod samt releasepipelines utefter behov. Härifrån styr vi tex även vilken metadata som ska appliceras, moduler som behöver vara installerade och filter för att selektivt styra vilken data som skickas till molnet och vilken data som stannar i IoT-Edge.

Agila verksamheter

Övergripande bild på en agil IoT-miljö i Azure

Säkerhet

En del IoT-lösningar kräver förändring eller borttagning av information på grund av riktlinjer eller sekretess innan telemetrin skickas till molnet. IoT i Azure underlättar hantering av sådana krav genom att markera enheter och moduler med metadata som i sin tur kan underlätta verksamhetens processer för säkerhetsklassificering över IoT-landskapet.

För att se till att hela utrullningen är säkrad kan man även automatiskt provisionera enheter till molnet med hjälp av Trusted Platform Module (TPM) eller certifikat(x.509). Styrning av moduler och metadata kan då ske i samma process.

Hur ser din nästa IoT-lösning ut?

Intressant för ditt företag?

Vi hjälper dig och ditt företag till en säker, hållbar, trygg och kostnadseffektiv framtid i molnet. Kontakta oss så berättar vi mer.

    Mer nyheter och kunskap