Från tanke till handling

Molnbolaget fungerar som en oberoende part. Vi utgår alltid från kundens behov och är inte knutna till någon specifik molnleverantör.

På många företag finns en frustration över att det saknas strategi, kompetens, policy, namnstandarder och styrdokument för hur man ska förhålla sig till molnet, dess tjänster och strukturer. Därför ser vi till att skapa ordning och reda så att kontroll, standard och möjlighet till fortsatt expansion i molnet upprätthålls. Vi går helt enkelt från tanke till handling.

Molntjänster

Vi jobbar med flera publika molnleverantörer och plattformar. Några exempel är Azure, AWS, Office 365 och Google Cloud.

Kostnadsanalys

Känner ni att era molntjänster har blivit väldigt dyra? Detta beror oftast på en felaktig konfiguration eller missuppfattning. Låt oss hjälpa er att analysera era tjänster. Vi har exempel på hur vi kunnat spara över 35 procent i månaden av ett företags totala molnkostnader.

Datalagring

Vi hjälper er att få kontroll på var era data lagras, vem som har tillgång till vad och vilka lagar och regler som gäller i just er situation.

Migrering

Funderar ni på att flytta till en molnplattform som till exempel Office 365, Azure eller AWS? I så fall har vi rätt kunskap och erfarenhet för att hjälpa er. Vill ni börja med en POC eller har ni redan bestämt er för en specifik tjänst eller funktion? Oavsett vilket är vi här för att hjälpa er från start till mål.

Licens och konsumtionshantering

Vi hjälper er att få kontroll på vilka licenser ni använder hos publika molnleverantörer. Eftersom vi själva är återförsäljare kan vi även konkurrensutsätta de kostnader ni har i dagsläget.

Support och förvaltning

I våra leveranser lämnar vi inte kunden efter genomfört projekt. Istället erbjuder vi support och förvaltning för de tjänster man flyttat till molnet. Detta är givetvis inget krav utan en självklarhet för oss att erbjuda.

SLA

SLA står för "Service Level Agreement" eller vilka garantier som finns för till exempel upptider och svarstider. Vi hjälper er att förstå hur ni måste tänka vid design och arkitektur av era tjänster, för att få de garantier ni förväntar er och behöver.

Hybrid

Det är inte ovanligt att man initialt eller under en längre tid vill etablera en hybrid hantering av sina IT-tjänster. Vare sig ni landar i en hybrid lösning eller en helt molnbaserad infrastruktur så kan vi hjälpa er att ta fram ett koncept som är hållbart både nu och i framtiden.

Molnstrategi

Det krävs oftast en strategi för hur man ska se på molnet och helst ska den finnas innan man påbörjar resan. Har ni funderat på hur ni ska tänka gällande prestanda, tillgänglighet, säkerhet och vem som ska vara ansvarig för era lösningar? Vet ni vad ni kan kräva vid olika scenarier? Om inte så hjälper vi er med det, vi är vana att arbeta med strategier för både små och stora företag.

Säkerhet

Säkerhet är ett stort och brett ämne men ack så viktigt att diskutera. För oss handlar säkerhet om att lägga sig på en nivå som är rimlig och tänka igenom vilka krav man har. Idag finns det oändliga möjligheter att anpassa sin säkerhet efter både plånbok och krav men det är viktigt att inte hamna i fallgropar eller få problem längre fram.

Utbildning

Inför man nya tjänster och funktioner i verksamheten är det a och o att få med sig de viktigaste resurserna på resan – användarna alltså. Det är viktigt att de förstår och kan använda de nya verktygen på rätt sätt. Vi har lång erfarenhet av utbildning inom kontorsnära tjänster och vet hur man genomför ett lyckat projekt som berör slutanvändare.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om oss och det vi gör? Ange din e-postadress nedan så kontaktar vi dig. Tillsammans skapar vi en lösning som passar just ditt företags behov.